ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล

วิ่งเพื่อน้อง Run For Child ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

รายได้มอบให้โรงเรียนสังกัด สพป.สมุทรสงคราม
และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขัน   เดิน – วิ่งการกุศล ภายใต้ชื่องาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเช้าและอาหารเย็นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพครบหมู่ ครบมื้อ และถูกสุขอนามัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโต  เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของจังหวัดและประเทศชาติในอนาคต  โดยดำเนินการจัดงาน “วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 รายได้จากการสมัครและบริจาคหลังหักค่าใช้จ่าย ได้จัดสรรสนับสนุนอาหารเช้าและเย็นครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียน 906 คน จำนวน 34 โรงเรียน

จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับทุกภาคส่วนและชมรมวิ่งเพื่อน้องสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสนับสนุนอาหารเช้า หรือสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จำเป็นให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้  ชื่องาน“วิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD” ครั้งที่ 2  ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดสมุทรสงคราม  รายละเอียดดังนี้

ปิดรับสมัครออนไลน์ **เปิดรับสมัครหน้างาน**

กรณีสมัครหน้างาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
วนิดา 081-7416274
ครูวิบูลย์ 087-1617764

 • มินิมาราธอน 10.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท)
  - ชาย-หญิง/รุ่น : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5.4 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท)
  - ชาย-หญิง/รุ่น : ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 3.3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ (ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว)
  โดยโอนเงินค่าสมัคร
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี :
  ธนาคาร :
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • ท่านจะได้รหัสรับเสื้อภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์  บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10.3 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัล

ประเภท 5.4 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัล

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562
- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
- เวลา 05.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร
- เวลา 05.55 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร
- เวลา 06.05 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3.3 กิโลเมตร
- เวลา 07.00 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)สอบถามทั่วไป
ครูวิบูลย์ 08–71617-764,
คุณกาณดา 09–8326-5391
คุณพรชิตา 08–5022- 5756  
คุณวนิดา  08-1741-6274